میزان رضایت شما از کیفیت محصولات یراق چگونه است؟

میزان رضایت شما از بسته بندی محصولات چطور است؟

میزان رضایت شما از پشتیبانی فروشگاه چگونه است ؟

رضایت شما از برخورد پرسنل ؟